AVALLO ADVIES

BODEM - WATER - NATUUR
CONTACTOVER AVALLO

Grondwatermanagement & hydrogeologie | Avallo advies

Avallo Advies verschaft overheden, terreinbeheerders en onderzoeksinstituten inzicht in de actuele grondwaterstanden. Door grondwatermeetnetten in te richten, data te verzamelen, toegankelijk te maken en te monitoren. En met concrete adviezen rondom het management van water en natuur.

verzamelen

Grondwatermeetnetten inrichten en grondwaterstanden meten met levelLogs, ElliTrack dataloggers, Diver datalogs of drones.
Online of offline data verzamelen; ook op minder toegankelijke plekken. Zo ontvangt u specifieke meetresultaten.

monitoren

Grondwaterstanden toegankelijk maken en monitoren via Long Range (LoRa) datacommunicatie in de levellog, een online applicatie en de watermeter. Zo bent en blijft u op de hoogte van de actuele grondwaterstanden in uw omgeving.

adviseren

Welke invloed hebben de grondwaterstand en de grondwaterstroming op de natuur? Zijn eerder uitgevoerde natuurherstelplannen effectief? Ontvang gerichte adviezen over het management van water en natuur. Zo kunt u doelmatig verder plannen.

OFFLINE EN ONLINE

DATALOGGERS

Avallo Advies maakt gebruik van de modernste dataloggers en is onafhankelijk adviseur van diverse merken
MODERNE TECHNIEKEN

DRONES

Met zeer modern uitgeruste drones kunnen wij uitstekende analyses maken van de grondlagen en structuren van het gebied
INZICHT

DATACOLLECTING

Via De Watermeter kan snel en op ieder moment alle gegevens van de meetpunten worden getoond.
EXOTENBESTRIJDING

JAPANSE DUIZENDKNOOP

Opstellen bestrijdingsplannen van diverse exoten
WAT DOEN WE MET DE DATA?

ADVIES

Nadat de data verzameld is, kan Avallo u adviseren en de opvolging realiseren.

MEER WETEN?